●●● بـانـوی خـلـوت نـشیـن حـرم ●●● ✧ بہ نـام خـدایـ ے ڪہ دغـدغہ از دسـت دادنـ ش را نـدارم ✧ ₰ یـک خـواهـش ₰ چیـزے از دل نـوشـته هـام کـپـی نـشـود لـطـ✗ـفـا ❤ مـمـنـون ❤ || حلال || نـمـیـکنـم هـرگـز ... نـگی نـگـفـتـ م !! هـرگـزَش را هـم لـطـفـن طـوری بـخـوان کـه انـگـار خیـلی مهـ ـم است ✔ آدم خـاصـی نـیـسـتـم امــــا ✔ حـس هـای خـاصـی دارم 【 خـواهـش کـردم هــا ا ا ا 】 ░ بـازم مـنـو بـبـخـشیـد + مـمـنـون ░ http://nasimeharam.mihanblog.com 2018-09-20T09:27:45+01:00 text/html 2015-03-04T16:52:44+01:00 nasimeharam.mihanblog.com مـریــم صـفــری حـاجـت روا http://nasimeharam.mihanblog.com/post/197 <h1 class="sCaption" data-reactid=".4.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0:0.1.2:1"><br><font size="2"><span data-reactid=".4.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0:0.1.2:1.$text0:0:$end:0"></span></font></h1><h1 class="sCaption" data-reactid=".4.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0:0.1.2:1"><font size="2"><span data-reactid=".4.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0:0.1.2:1.$text0:0:$end:0">چقدر زیباست کہ چیزے از شهدا بخواهے</span><br data-reactid=".4.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0:0.1.2:1.$newline1:0"><span data-reactid=".4.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0:0.1.2:1.$text2:0:$end:0"></span></font></h1><h1 class="sCaption" data-reactid=".4.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0:0.1.2:1"><font size="2"><span data-reactid=".4.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0:0.1.2:1.$text2:0:$end:0">و</span><br data-reactid=".4.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0:0.1.2:1.$newline3:0"><span data-reactid=".4.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0:0.1.2:1.$text4:0:$end:0"></span></font></h1><h1 class="sCaption" data-reactid=".4.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0:0.1.2:1"><font size="2"><span data-reactid=".4.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0:0.1.2:1.$text4:0:$end:0">آنها براے برآوردنش از خدایمان خواهش کنند</span><br data-reactid=".4.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0:0.1.2:1.$newline5:0"><span data-reactid=".4.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0:0.1.2:1.$text6:0:$end:0"></span></font></h1><h1 class="sCaption" data-reactid=".4.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0:0.1.2:1"><font size="2"><span data-reactid=".4.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0:0.1.2:1.$text6:0:$end:0">حتے اگر همہ بگویند غیر ممکن است بشود</span><br data-reactid=".4.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0:0.1.2:1.$newline7:0"><span data-reactid=".4.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0:0.1.2:1.$text8:0:$end:0"></span></font></h1><h1 class="sCaption" data-reactid=".4.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0:0.1.2:1"><font size="2"><span data-reactid=".4.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0:0.1.2:1.$text8:0:$end:0">اما</span><br data-reactid=".4.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0:0.1.2:1.$newline9:0"><span data-reactid=".4.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0:0.1.2:1.$text10:0:$end:0"></span></font></h1><h1 class="sCaption" data-reactid=".4.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0:0.1.2:1"><font size="2"><span data-reactid=".4.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0:0.1.2:1.$text10:0:$end:0">دلت روشن است که پیش شهدا زانو زده اے</span><br data-reactid=".4.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0:0.1.2:1.$newline11:0"><span data-reactid=".4.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0:0.1.2:1.$text12:0:$end:0"></span></font></h1><h1 class="sCaption" data-reactid=".4.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0:0.1.2:1"><font size="2"><span data-reactid=".4.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0:0.1.2:1.$text12:0:$end:0">و</span><br data-reactid=".4.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0:0.1.2:1.$newline13:0"><span data-reactid=".4.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0:0.1.2:1.$text14:0:$end:0"></span></font></h1><h1 class="sCaption" data-reactid=".4.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0:0.1.2:1"><font size="2"><span data-reactid=".4.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0:0.1.2:1.$text14:0:$end:0">من مطمئنم کہ شهدا نزد خدا براے من پادرمیانے مےکنند</span></font></h1><p><br></p><p><img src="https://igcdn-photos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t51.2885-15/928962_1614453735452290_64599283_n.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="474" height="474" hspace="0"></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><font size="2"> </font> text/html 2014-12-10T22:21:47+01:00 nasimeharam.mihanblog.com مـریــم صـفــری جامانده http://nasimeharam.mihanblog.com/post/196 <font size="2"><br><span data-reactid=".1a.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".1a.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0:0">یکسال تمام قنوتم شد اللهم ارزقنا کربلا</span><br data-reactid=".1a.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0:1"><span data-reactid=".1a.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0:2">بہ عشق اربعین و پیاده روے اش</span><br data-reactid=".1a.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0:3"><span data-reactid=".1a.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0:4">یکسال دورے را تحمل کردم براے لذت این روزها</span><br data-reactid=".1a.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0:5"><span data-reactid=".1a.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0:6">این روزها کہ فقط خودم میدانم نمےتوانم بگویم آقایم نطلبید</span><br data-reactid=".1a.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0:7"><span data-reactid=".1a.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0:8">این روزها کہ از همہ مےشنوم راهے ِ کربلایند و با التماس دعایے برای دل آشوب م بدرقہ شان میکنم</span><br data-reactid=".1a.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0:9"><span data-reactid=".1a.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0:a"></span><br data-reactid=".1a.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0:b"><span data-reactid=".1a.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0:c">گویے همہ اربعین دعوت مےشوند</span><br data-reactid=".1a.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0:d"><span data-reactid=".1a.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0:e">این من و تو هستیم کہ لبیک گو شویم</span><br data-reactid=".1a.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0:f"><span data-reactid=".1a.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0:g"></span><br data-reactid=".1a.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0:h"><span data-reactid=".1a.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0:i">نمیدانم چگونہ آرام شوم !؟ دعایم کنید</span><br data-reactid=".1a.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0:j"><span data-reactid=".1a.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0:k"></span><br data-reactid=".1a.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0:l"></span><br> </font> text/html 2014-11-04T20:30:00+01:00 nasimeharam.mihanblog.com مـریــم صـفــری دلـم تنـگ میشود برایـت محـرم http://nasimeharam.mihanblog.com/post/195 <font size="2"><br> ♥¨*•.¸ ✿✿ ¸.• *¨♥♥¨*•.¸ ✿✿ ¸.• *¨♥♥¨*•.¸ ✿✿ ¸.• *¨♥<br> <br><br><br><span data-reactid=".6.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".6.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">✗ خـداحـافـظ دهہ اول مـحـرم <br><br></span></span><span data-reactid=".6.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".6.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">✗ خـداحـافـظ تـاسـوعـا <br><br></span></span><span data-reactid=".6.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".6.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">✗ خـداحـافـظ عـاشـورا <br><br><br></span></span><br>₰<br><br><br><span data-reactid=".6.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".6.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">✔ اگـر بـار گـران بـودیــم رفـتـیـم <br><br></span></span><span data-reactid=".6.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".6.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">✔ اگـر خـوب سیـنہ نـزدیــم حـلـالـمـون کـن <br><br></span></span><span data-reactid=".6.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".6.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">✔ اگـر خـوب ضـجہ نـزدیــم حـلـالـمـون کـن <br><br></span></span><span data-reactid=".6.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".6.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">✔ اگـر خـوب گـریہ نـکـردیــم حـلـالـمـون کـن <br><br><br></span></span><br><span data-reactid=".6.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".6.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">₰<br><br><br>خـداحـافـظ خـیـمـہ حـیـدریـون <br><br>خـداحـافـظ خـیـمـہ مـکـتـب الـحـسـیـن <br><br><br><br></span></span><span data-reactid=".6.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".6.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">₰<br><br><br>حـلـالـمـــون کـن اربــــاب <br><br><br></span></span><span data-reactid=".6.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".6.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0"><br> ♥¨*•.¸ ✿✿ ¸.• *¨♥♥¨*•.¸ ✿✿ ¸.• *¨♥♥¨*•.¸ ✿✿ ¸.• *¨♥<br> <br></span></span><br><span data-reactid=".6.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".6.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0"><br> ┘◄ دلــ نـوشـتـه م کپی شود قبول ! فقط بـرای کـربـلـا رفـتـنـم دعـاگـو بـاشید<br> <br> ✾<br> <br> ┘◄ مےشود براے دلم || امن یجیب || بخوانے ؟<br> <br> ┘◄ التماس دعاے فرج + شهادت<br><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8151853700/923840_629871903789097_1080189363_n.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="532" height="532" hspace="0"><br></span></span> </font> text/html 2014-10-04T20:30:00+01:00 nasimeharam.mihanblog.com مـریــم صـفــری عـرفــه و آرزوی مـــن http://nasimeharam.mihanblog.com/post/194 <font size="2"><span data-reactid=".14.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".14.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0"><br> ♥¨*•.¸ ✿✿ ¸.• *¨♥♥¨*•.¸ ✿✿ ¸.• *¨♥♥¨*•.¸ ✿✿ ¸.• *¨♥<br><br><br>رمضان شد بہ شما قول دادم بہ احترامتان گناه نکنم <br><br>ولے لغزیدم <br><br>شب قدر آمدم و قرآن بہ سر گرفتم و الهے العفو گو شدم <br><br>ولے قول و قرارم با شما را فراموش کردم <br><br>و امروز کہ روز عرفه است نمیدانم دیگر بہ من امیدے هست کہ سر بہ راه شوم یا نہ ! <br><br>این بار اگر قول بدهم بہ عشق ِ شما گناه نکنم <br><br>مرا در جمع کربلایے هاے اربعین قرار میدهے ؟ <br><br>قول میدهم <br><br>مردونہ <br><br>گناه بے گناه <br><br></span></span><br> <br>◥ مــریــم صــفــری ◣<br><br><br><br>♥¨*•.¸ ✿✿ ¸.• *¨♥♥¨*•.¸ ✿✿ ¸.• *¨♥♥¨*•.¸ ✿✿ ¸.• *¨♥<br><br><br> ┘◄ دلــ نـوشـتـه م کپی شود قبول ! فقط بـرای کـربـلـا رفـتـنـم دعـاگـو بـاشید<br> <br> ✾<br> <br> ┘◄ مےشود براے دلم || امن یجیب || بخوانے ؟<br> <br> ┘◄ التماس دعاے فرج + شهادت<br><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8147435734/10508014_729300297142302_189876944_n.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="438" height="438" hspace="0"><br><br><br><br></font> text/html 2014-09-21T20:30:00+01:00 nasimeharam.mihanblog.com مـریــم صـفــری تـولـدت مـبـارک آقـا سیـد http://nasimeharam.mihanblog.com/post/193 <font size="2"><span data-reactid=".r[v].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[v].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[v].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]"><br></span></span></span> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;">✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;MS Mincho&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;MS Mincho&quot;">✖</span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></font></p><font size="2"> <br><br><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">روحت شاد آقا سید <br><br>برایت فاتحہ میخوانم <br><br>براے تویے کہ همیشه بہ دل ما کربلا نرفتہ ها زخم میزدے <br><br>همیشہ برایمان خواندے " همہ رفتند کـربـلـا " <br><br>و ما میسوختیم <br><br>راستے اقا سید !<br><br>منم کربلا رفتم <br><br>هرچند تو را کربلا نرفتہ </span></span></font><font size="2"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0"><font size="2"><span data-reactid=".r[17].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[17].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[17].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]">¤ </span></span></span></font>کـربـلـایـے </span></span></font><font size="2"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0"><font size="2"><span data-reactid=".r[17].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[17].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[17].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]">¤ </span></span></span></font>نامیدند <br><br>ولی ما گنهکاران را کربلا رفتہ هم کربلایے ننامیدند <br><br><br></span></span></font><font size="2"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0"><font size="2"><span data-reactid=".r[17].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[17].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[17].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]"><font size="2"><span data-reactid=".r[s].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[s].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[s].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]"><span dir="RTL" style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA">❉ </span></span></span></span></font></span></span></span></font>روحت شاد کہ همیشه هواے دلم رو داشتے </span></span></font><font size="2"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0"><font size="2"><span data-reactid=".r[17].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[17].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[17].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]"><font size="2"><span data-reactid=".r[s].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[s].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[s].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]"><span dir="RTL" style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA">❉</span></span></span></span></font></span></span></span></font><br><br><br></span></span></font><br><font size="2"><span data-reactid=".r[v].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[v].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[v].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]"><br></span></span></span></font><br><font size="2"><span data-reactid=".r[v].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[v].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[v].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]"> ◥ مــریــم صــفــری ◣<br><br><br></span></span></span> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;">✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;MS Mincho&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;MS Mincho&quot;">✖</span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></font></p><font size="2"> <br><br> ┘◄ دلــ نـوشـتـه م کپی شود قبول ! فقط بـرای کـربـلـا رفـتـنـم دعـاگـو بـاشید<br> <br> ✾<br> <br> ┘◄ مےشود براے دلم || امن یجیب || بخوانے ؟<br> <br> ┘◄ التماس دعاے فرج + شهادت<br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8142236392/4240063487825278294.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="472" height="334" hspace="0"><br><br><br><br></font> text/html 2014-09-19T19:30:00+01:00 nasimeharam.mihanblog.com مـریــم صـفــری نگاه ِ ارباب به حر http://nasimeharam.mihanblog.com/post/192 <font size="2"><br><span data-reactid=".r[49].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[49].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[49].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]"><span><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]">◈ ◈ ◈ ◈ ◈</span></span></span></span><span><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]"> ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ </span></span></span></span><span><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]">◈ ◈ ◈ ◈ ◈&nbsp;</span></span></span></span></span></span></span><span data-reactid=".r[49].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[49].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[49].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]"><span><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]"><span data-reactid=".r[49].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[49].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[49].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]"><span><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]">◈ ◈ ◈ ◈ ◈</span></span></span></span><span><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]"> ◈ ◈</span></span></span></span><span><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]"><br><br></span></span></span></span></span></span></span><br></span></span></span></span></span></span></span><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">دلت این روزها ب</span></span><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">ہ</span></span> دنبال نگاه های</span></span><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">ـے</span></span> میگردد ک</span></span><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">ہ</span></span> تمام نشود <br><br>یا ک</span></span><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">ہ</span></span> گمان کن</span></span><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">ے</span></span> همیشگ</span></span><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">ے</span></span> ست<br><br>از آن نگاه های</span></span><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">ـے</span></span> ک</span></span><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">ہ</span></span> دوست داری فقط برای تو باشد <br><br>حت</span></span><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">ے</span></span> نسبت ب</span></span><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">ہ</span></span> نگاه ها هم حساس شده ا</span></span><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">ے</span></span><br><br>ول</span></span><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">ے</span></span> میدون</span></span><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">ے</span></span> ک</span></span><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">ہ</span></span> حت</span></span><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">ے</span></span> تو با اشاره ا</span></span><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">ے</span></span> تمام میشو</span></span><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">ے</span></span> <br><br></span></span></font><font size="2"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0"><font size="2"><span data-reactid=".r[49].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[49].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[49].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]"><span data-reactid=".r[3].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[3].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[3].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]">₰ </span></span></span></span></span></span></font>مثل نگاه ِ ارباب به حر </span></span></font><font size="2"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0"><font size="2"><span data-reactid=".r[49].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[49].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[49].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]"><span data-reactid=".r[3].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[3].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[3].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]">₰</span></span></span></span></span></span></font><br><br>برا</span></span><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">ے</span></span> این نگاه دل</span></span><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">ے</span></span> باحیا داشته باش <br><br>مثل حر ک</span></span><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">ہ</span></span> از خجالت سر ب</span></span><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">ہ</span></span> زیر بود <br><br><br></span></span></font><br><font size="2"><span data-reactid=".r[49].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[49].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[49].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]"><span><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]">♡<br><br><br></span></span></span></span></span></span></span></font><font size="2"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0"><font size="2"><span data-reactid=".r[49].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[49].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[49].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]"><span data-reactid=".r[3].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[3].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[3].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]">✿ </span></span></span></span></span></span></font>من و تو از گناه هایمان خجالت م</span></span><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">ے</span></span>کشیم ؟</span></span><br><br><br></font><font size="2"><br><br><font size="2"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0"><font size="2">◥ مــریــم صــفــری ◣<br><br></font></span></span></font><span data-reactid=".r[49].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[49].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[49].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]"><span><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]"><br>◈ ◈ ◈ ◈ ◈</span></span></span></span><span><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]"> ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ </span></span></span></span><span><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]">◈ ◈ ◈ ◈ ◈&nbsp;</span></span></span></span></span></span></span><span data-reactid=".r[49].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[49].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[49].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]"><span><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]"><span data-reactid=".r[49].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[49].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[49].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]"><span><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]">◈ ◈ ◈ ◈ ◈</span></span></span></span><span><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]"> ◈ ◈</span></span></span></span><span><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]"><br><br></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font><br><font size="2"><font size="2"><font size="2">┘◄ دلــ نـوشـتـه م کپی شود قبول ! فقط بـرای کـربـلـا رفـتـنـم دعـاگـو بـاشید<br> <br> ✾<br> <br> ┘◄ مےشود براے دلم || امن یجیب || بخوانے ؟<br> <br> ┘◄ التماس دعاے فرج + شهادت<br><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8141700068/10488751_1517933008450132_1727861607_n.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="408" height="408" hspace="0"><br><br><br><br></font></font></font> text/html 2014-07-27T19:30:00+01:00 nasimeharam.mihanblog.com مـریــم صـفــری قـول و قـرار بـعـد رمـضـان http://nasimeharam.mihanblog.com/post/191 <font size="2">ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿<br><br><br>سلام<br><br>عید همگے مبارک<br><br>یہ صحبت کوتاه با شما دوست عزیزم دارم<br><br><br>▼△<br><br><br>استاد پناهیان : با این خدایـے کہ میبره تا مرز "نا امیدے" زندگے کن !<br><br>✩ با خداے گهواره موساے رود نیل ...<br><br>✩ با خداے یوسف تہ چاه ...<br><br>✩ با خداے ابراهیم داخل آتش ...<br><br>در اوج نا امیدیہ کہ فرج هست ...<br><br>اصلا فرج حضرت هم همینطور میاد ...<br><br>هر وقت زجہ زدید و زمین و اسمان رو چنگ زدید ، آقا میاد (!)<br><br>اگر اوضاع دنیا رو ببینید ، زجہ مےزنید ... <br><br>یابن الحسن! پس دیگہ کِــے ؟؟؟<br><br>خیلے سرعت بالا رفتہ<br><br>یہ خبرایـے هست<br><br>شرایط دست کسے نیست.<br><br>یہ خبراییہ ها<br><br>کسے داره میاد !&nbsp; آماده اے ؟!<br><br>&nbsp;<br><br>▼△<br><br><br>ماه رمضان داره میره و لااقل باید یہ کار مفید رو شروع کنیم <br><br>یہ قرارے بذاریم<br><br>یہ قول هایـے بدیم<br><br>در حد توانمون (!)<br><br>&nbsp;<br><br>✿ بیاین قرار بذاریم از این 5 تا قنوت تو نمازهاے شبانہ روزمون حداقل تو دو تاش دعاے فرج حضرت رو بخونیم ✿<br><br>&nbsp;<br><br>روایت داریم کہ هر کس توے نمازش 【 اللهم کن لولیک】 ، یا اصلا 【 دعاے فرج 】 بخونہ 90&nbsp; چیز گیرش میاد<br><br>سندش کتاب "موعود نامہ" یا "الفباے مهدویت"<br><br>تا میگے اللهم کن لولیک ، دست ها رو بالا میکنے ، امام زمان هم هر جا باشہ دستش رو بلند مےکنہ<br><br>میگه: ♋ خدایا بہ خاطر من این جوون هر چے میخواد بهش بده<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ♋ خدایا ببین این بہ یاد منہ ، منم به یاد اونم<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font size="2"><font size="2">♋ </font>خدایا امروز روز خوشے باشہ براش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ♋ خدایا امروز کمکش کن گناه نکنہ<br><br><br>▼△<br><br><br>بیاین همدل باشیم ...<br><br><br>کسایـے کہ موافقن یہ ✾ یا مهد</font><font size="2"><font size="2">ے</font> ✾ تو نظرات بذارند ...<br><br>&nbsp;<br><br>دوست داشتین اطلاع رسانے کنین<br><br>&nbsp;<br><br>ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿<br><br><br><br>┘◄ مےشود براے دلم || امن یجیب || بخوانے ؟<br><br>┘◄ التماس دعاے فرج + شهادت<br><br><br><br>&nbsp; <br><img src="http://www.askdin.com/gallery/images/22930/1_1_jq2xd3rq0mpkh147u36.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="430" height="599" hspace="0"><br><br><br><br></font> text/html 2014-07-25T19:30:00+01:00 nasimeharam.mihanblog.com مـریــم صـفــری عاشق ِ حسینـ ش http://nasimeharam.mihanblog.com/post/190 <font size="2"> <br><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤<br> <br> <br>ضریحـ ت را کہ مےبینم <br><br>ذکر دوست داشتن سر مےدهم <br><br>سر مےگذارم بر روے مهرهاے کـربلـا <br><br>من مےبوسم <br><br>خدا مےشمارد <br><br></span></span><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Sylfaen&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:Sylfaen">&nbsp;ღ</span>یک <br><br></span></span><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Sylfaen&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:Sylfaen">&nbsp;ღ</span>دو <br><br></span></span><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Sylfaen&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:Sylfaen">ღ</span> سہ <br><br>... <br></span></span><br><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">✦<br><br>و چہ حال خوشے دارد خدا از دیدن این عاشق ِ حسینـ ش<br><br><br></span></span></font><br><br><font size="2"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0"><font size="2">◥ مــریــم صــفــری ◣<br><br><br><br></font></span></span> ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤<br> <br> </font><br><font size="2"><font size="2"><font size="2">┘◄ دلــ نـوشـتـه م کپی شود قبول ! فقط بـرای کـربـلـا رفـتـنـم دعـاگـو بـاشید<br> <br> ✾<br> <br> ┘◄ مےشود براے دلم || امن یجیب || بخوانے ؟<br> <br> ┘◄ التماس دعاے فرج + شهادت<br><br><br></font></font><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8131989450/6871547_b.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="425" height="283" hspace="0"><br><br><br><br> </font> text/html 2014-07-20T19:30:00+01:00 nasimeharam.mihanblog.com مـریــم صـفــری بِـکــ یـا الله http://nasimeharam.mihanblog.com/post/189 <font size="2"><br>▩ ▣ ▩ ▣ ▩ ▣ ▩ ▣ ▩ ▣ ▩ ▣ ▩ ▣ ▩ ▣ ▩ ▣&nbsp; ▩ ▣ ▩ ▣<br><br><br><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0"></span></span><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">✗ الهے العفـو <br><br></span></span><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">✗ الهے العفـو <br><br></span></span><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">✗ الهے العفـو <br><br>... <br><br>مےخواهم تا صبح با این ذکر تسبیح بچرخانم <br><br>شاید <br><br>شاید <br><br>شاید <br><br>این بنده روسیاهـ ت را بآر دیگر در آغوش بگیرے <br><br>مےخواهم تا مےتوانم امشب منت تو را بکشم <br><br>نفس نفس بزنم و بگویم || بِکــ یـا الله || <br><br>مےخواهم تو را بہ تک تک عزیزانت قسم دهم برآے حاجتـم : <br><br></span></span><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">♪ کربلـا <br><br></span></span><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">♪ اربعین <br><br></span></span><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">♪ پـاے پیاده <br><br>بہ سوے حسینـ ت <br><br>بہ سوے علمدار حسینـ ت <br><br>همراه با مولـاے غایبے کہ ان شاءالله ظهور مےکند ... <br><br><br></span></span><br><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0"><br> ◥ مــریــم صــفــری ◣<br> <br> </span></span><br><br>▩ ▣ ▩ ▣ ▩ ▣ ▩ ▣ ▩ ▣ ▩ ▣ ▩ ▣ ▩ ▣ ▩ ▣&nbsp; ▩ ▣ ▩ ▣<br><br><br><br>┘◄ دلــ نـوشـتـه م کپی شود قبول ! فقط بـرای کـربـلـا رفـتـنـم دعـاگـو بـاشید<br> <br> ✾<br> <br> ┘◄ مےشود براے دلم || امن یجیب || بخوانے ؟<br> <br> ┘◄ التماس دعاے فرج + شهادت<br> <br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8131183534/27d2b429ca888cd0dfbd285fa8d93426_425.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br><br><br></font> text/html 2014-07-16T19:30:00+01:00 nasimeharam.mihanblog.com مـریــم صـفــری دانہ ے تـسبـیـح http://nasimeharam.mihanblog.com/post/188 <font size="2"><br> ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖<br> <br><br><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">مےخواهم بہ یاد بچگے هایم تسبیح بدست بگیرم و دانہ دانہ بیندازم <br><br>و <br><br>بگویم : <br><br></span></span><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">√ مے آید <br><br></span></span><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">√ نمے آید <br><br></span></span><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">√ مے آید <br><br></span></span><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">√ نمے آید <br><br>و چہ خوب است روے مےآید بماند دانہ ے تسبیحـ م ... <br><br>م</span></span><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">ـ✿ـ</span></span>ولـاے من ! <br><br>امشب مےخواهم سالهاے نبودنت را با تسبیح دوره کنم <br><br>و <br><br>استخاره اے بگیرم با دلم و تسبیحے که دانہ دانہ اش نبودنت را بہ رخـ م مےکشد <br><br></span></span><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">آقـ✿ـاے من ! <br><br>کاش این شبها کہ من مےخواهم </span></span><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">☫ آدم </span></span><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">☫ شوم تو بیایے <br><br></span></span><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">••●! ❤ زیبا مےشود وقتے زمان آمدنت با زمان آدم شدنم یکے شود ! </span></span><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.0">❤ !●••<br><br></span></span><br><br><br> ◥ مــریــم صــفــری ◣<br> <br> <br> ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖<br> <br> <br> ┘◄ دلــ نـوشـتـه م کپی شود قبول ! فقط بـرای کـربـلـا رفـتـنـم دعـاگـو بـاشید<br> <br> ✾<br> <br> ┘◄ مےشود براے دلم || امن یجیب || بخوانے ؟<br> <br> ┘◄ التماس دعاے فرج + شهادت<br><br><br></font> text/html 2014-07-03T19:30:00+01:00 nasimeharam.mihanblog.com مـریــم صـفــری نمیدانم چہ بر سرم آمده http://nasimeharam.mihanblog.com/post/187 <font size="2"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.1.0.0.0.0.1.2:1.0"></span></span></span><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.1.0.0.0.0.1.2:1.0"><br> ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ <br><br><br>خدایا جان ! <br><br>احساس میکنم این پنج روز را ارزان از دست دادم <br><br>نمیدانم چہ بر سرم آمده فقط میدانم دلم گرفتہ <br><br>این دلگرفتن هاے پنجشنبہ ها کہ معلوم است ک</span></span></span><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.1.0.0.0.0.1.2:1.0">ـ❤ـربلـاست و در بہ درے ِ من <br><br>ولے <br><br>حکایت این ماه منم و رفوزه شدن در امتحانات الهے ... <br><br><br></span></span></span></font><br><font size="2"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.1.0.0.0.0.1.2:1.0">₪₪<br><br><br>نمیدانم چہ بر سرم آمده <br><br>فقط دستے بہ دلم بکش <br><br>و <br><br></span></span></span></font><font size="2"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.1.0.0.0.0.1.2:1.0">◊♦ رهایم کن از این غبارهاے روے دلم </span></span></span></font><font size="2"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.1.0.0.0.0.1.2:1.0">♦◊<br><br><br></span></span></span></font><br><font size="2"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".5.0.0.0.0.0.0.1.1.0.0.0.0.1.2:1.0"><br> ◥ مــریــم صــفــری ◣<br> <br> <br><br> ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰ ▱ ▰<br> <br> <br><br> ┘◄ مےشود براے دلم || امن یجیب || بخوانے ؟<br><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8128731692/8fb0def90030e7fc385ca5882fb74c24_425.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br></span></span></span> </font> text/html 2014-06-13T19:30:00+01:00 nasimeharam.mihanblog.com مـریــم صـفــری بهانہ است آقا http://nasimeharam.mihanblog.com/post/186 <font size="2"><br><span data-reactid=".r[2].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[2].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[2].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]"><br> ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖<br><br><br>نمیدانم چرا سالهاست روز میلاد شما کہ میشود بےاختیار مےگریم <br><br>بےاختیار کہ نہ ! <br><br>اختیارم رو بہ دست دلم میدهم و میگذارمش کنار دستهاے مهربانت ... <br><br></span></span></span><br><span data-reactid=".r[2].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[2].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[2].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]">▱<br> <br><br>نمےگویم شاد نیستم ! <br><br>محال است روز میلاد تو باشد و خوشحال نباشم <br><br></span></span></span><span data-reactid=".r[2].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[2].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[2].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]">≈ ولے دورے ات دلم را مےلرزاند </span></span></span><span data-reactid=".r[2].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[2].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[2].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]">≈<br>&nbsp;<br>تنها دلخوشے ام این است کہ قنوت نمازم دعاے سلامتے شماست مولا <br><br>و <br><br>تنها دلگیرے ام این است کہ این جشن ها برآے بعضے ها بخاطر شادے خودشان است <br><br>نہ بخاطر روز میلاد شما <br><br>بهانہ است آقا ؛ بهانہ ... <br><br>وگرنہ مولا خودتان کہ مےبینید مےرقصند و گناه مے‌کنند ! <br><br></span></span></span><br><span data-reactid=".r[2].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[2].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[2].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]">▰<br><br><br></span></span></span><span data-reactid=".r[2].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[2].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[2].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]">❣ از مهربانے تو میدانم </span></span></span><span data-reactid=".r[2].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[2].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[2].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]">❣<br><br>ولے رسم این مردم را نمیدانم ... <br><br><br>راستے آقا ! <br><br></span></span></span><span data-reactid=".r[2].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[2].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[2].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]">✦ روز میلادتان مبارک ... </span></span></span><span data-reactid=".r[2].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[2].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[2].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]">✦<br><br><br></span></span></span><br> ◥ مــریــم صــفــری ◣<br> <br> <br> ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖<br> <br> <br> ┘◄ مےشود براے دلم || امن یجیب || بخوانے ؟<br><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8126435542/874465321231321321_png.png" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="472" height="311" hspace="0"><br><br><br><br></font> text/html 2014-06-12T14:54:09+01:00 nasimeharam.mihanblog.com مـریــم صـفــری کربلا را برآے دل ِ ما بگذارید http://nasimeharam.mihanblog.com/post/185 <font size="2"><br><br> •٠•●! ❤ !●•٠•<br><br><br><span data-reactid=".r[2].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[2].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[2].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]">سال 61 کہ خیمہ ها را بہ آتش کشیدید <br><br>این بآر چہ را میخواهید بگیرید ؟ <br><br>ارباب را ندیده ایم <br><br>ولے عاشقش شدیم و ماندیم <br><br><br></span></span></span><span data-reactid=".r[2].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[2].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[2].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]"><br> ∞ ∞ ∞ ∞ ∞<br> <br><br>بگذارید برآے دل ِ ما هم چیزے بماند ... <br><br>با شنیدن خبرها هم دلمان آتش گرفت <br><br>لااقل با کربلا کارے نداشته باشید! <br><br></span></span></span><span data-reactid=".r[2].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[2].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[2].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]">☀ نمےبینید دستانمان بہ هنگام دیدن گوشے هایمان مےلرزد ؟ <br><br></span></span></span><span data-reactid=".r[2].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[2].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[2].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]">☀ نمےبینید چشمانمان خیس میشود و مےبارد ؟ <br><br>کربلا را برآے دل ِ ما بگذارید و برگردید ! <br><br><br><br><br>رفقا داغونم<br><br><br></span></span></span><br><br> ◥ مــریــم صــفــری ◣<br> <br> <br> <br> •٠•●! ❤ !●•٠•<br> <br> <br> ┘◄ مےشود براے دلم || امن یجیب || بخوانے ؟<br><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8126332618/10369314_1464013830506772_859932541_n.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="470" height="470" hspace="0"><br><br><br><br> </font> text/html 2014-05-27T19:30:00+01:00 nasimeharam.mihanblog.com مـریــم صـفــری خوشبختے http://nasimeharam.mihanblog.com/post/184 <font size="2"><span data-reactid=".r[49].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[49].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[49].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]"><br><span><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]">◈ ◈ ◈ ◈ ◈</span></span></span></span><span><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]"> ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ </span></span></span></span><span><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]">◈ ◈ ◈ ◈ ◈<br><br><br></span></span></span></span></span></span></span><span data-reactid=".r[49].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[49].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[49].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]"><span data-reactid=".r[3].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[3].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[3].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]">₰ </span></span></span>خوشبختے یعنے </span></span></span><span data-reactid=".r[49].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[49].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[49].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]"><span data-reactid=".r[3].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[3].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[3].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]">₰<br><br></span></span></span>دلت لک زده باشہ واسہ گلزار شهدا <br><br>همسرت بیآد خونہ <br><br>ببینہ گرفتہ اے <br><br></span></span></span><span data-reactid=".r[49].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[49].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[49].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]"><span data-reactid=".r[3].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[3].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[3].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]">✿ </span></span></span>بگہ آماده شو بریم پیش ِ داداشام <br><br>و <br><br></span></span></span><span data-reactid=".r[49].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[49].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[49].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]"><span data-reactid=".r[3].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[3].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[3].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]">✿ </span></span></span>دستت رو بگیره و با هم قدم زنان برید تا قطعہ اے از بهشت<br><br><br></span></span></span><br><span data-reactid=".r[49].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[49].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[49].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]"><span><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]">♡</span></span></span></span><br><br><br>هعے <br><br>+غم <br><br>نداریم همچین کسے رو <br><br>اگہ دارید قدرشو بدونید <br><br><br></span></span></span><span><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]"><br></span></span></span></span><span><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]">❣ برای دلم امن یجیب بخوانید</span></span></span></span><span><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]"> ❣<br><br><br></span></span></span></span><br><span><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]"><span><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]">◈ ◈ ◈ ◈ ◈</span></span></span></span><span><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]"> ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ </span></span></span></span><span><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]">◈ ◈ ◈ ◈ ◈<br><br></span></span></span></span></span></span></span></span><br><span><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]"><span><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[0].[0].[1].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]">┘◄ مےشود براے دلم || امن یجیب || بخوانے ؟<br> <br> ┘◄ التماس دعاے فرج + شهادت<br><br><br><br><img src="http://s1.picofile.com/file/8124627768/1515748_229387147254911_1812410839_n.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="476" height="476" hspace="0"><br><br><br><br></span></span></span></span></span></span></span></span> </font> text/html 2014-05-10T19:30:00+01:00 nasimeharam.mihanblog.com مـریــم صـفــری لبخندے مصنوعے http://nasimeharam.mihanblog.com/post/183 <font size="2"><span data-reactid=".r[17].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[17].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"></span></span><span data-reactid=".r[17].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[17].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[17].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]"><br> </span></span></span></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;">✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;MS Mincho&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;MS Mincho&quot;">✖</span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></font></p><font size="2"> <br><br><span data-reactid=".r[17].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[17].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[17].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]">درد است کہ تو را با کوله بارت در گوشہ اے مےبینند <br><br>و <br><br>از خودشان مےپرسند : " بہ نظرتون خادم ِجدیدند ؟ " <br><br>وقتے جوابے برآے سوالشان پیدا نمےکنند بہ سراغ ِ خودم مےآیند تا جواب دهم ... <br><br>عجیب است کہ هنوز از بغض ِ در گلویم و اشک هاے مداومم دردم را نفهمیده اند ! <br><br></span></span></span></font><font size="2"><span data-reactid=".r[17].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[17].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[17].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]"><font size="2"><span data-reactid=".r[s].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[s].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[s].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]"><span dir="RTL" style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA">❉ </span></span></span></span></font>قرار بود خادم باشم ولے ... </span></span></span></font><font size="2"><span data-reactid=".r[17].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[17].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[17].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]"><font size="2"><span data-reactid=".r[s].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[s].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[s].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]"><span dir="RTL" style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA">❉<br><br></span></span></span></span></font>لبخندے مصنوعے تحویلشان مےدهم تا ادامه آش را نپرسند ...<br><br>و با دعایے برآے ِ خادمے ِ سال ِ آینده مرا با بغضم تنها مےگذارند ! <br><br><br><br><br>¤ عکس معراج شهدا قبل از ورود شهدای تازه تفحص شده ¤ <br><br><br><br><br>جریان خادمی م بماند ...<br><br><br></span></span></span></font><font size="2"><span data-reactid=".r[v].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[v].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[v].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]"><br></span></span></span></font><br><font size="2"><span data-reactid=".r[v].[0].[0].[0].[0].[0].[0]"><span data-reactid=".r[v].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1]"><span data-reactid=".r[v].[0].[0].[0].[0].[0].[0].[1].[1].[0].[0].[0].[0].[1].[2][1].[0]"> ◥ مــریــم صــفــری ◣<br><br><br></span></span></span> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;">✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;MS Mincho&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;MS Mincho&quot;">✖</span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></font></p><font size="2"> <br><br> ┘◄ دلــ نـوشـتـه م کپی شود قبول ! فقط بـرای کـربـلـا رفـتـنـم دعـاگـو بـاشید<br> <br> ✾<br> <br> ┘◄ مےشود براے دلم || امن یجیب || بخوانے ؟<br> <br> ┘◄ التماس دعاے فرج + شهادت<br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8122892684/b4633d9ab42611e38b820e7db094518e_8.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="528" height="528" hspace="0"><br></font><font size="2"> </font>