✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖


میخواستم یکے از این شبها 【 پـاکـــ 】 بشوم ؛


پاک پاک


انـگار منبر امشب رو براے حال دل من اخـتصاص داده بودند


روحانے با بیت شعرے شروع کرد


~~✿ گفتے كہ مستـجاب كنم گر دعا كنے ✿~~


~~✿ تـوفیق هم عطا كن و حال دعا ببخش ✿~~


از دلم گذشت : خدا چطـورے 【 توبہ 】 کنم ؟


هنـوز جواب نگرفتہ بودم


تا شنیدم :


دعاے توبہ رو بہ یاد داشتہ باش≈ الحمدلله علی کل نعمة


و اسئل الله من کل خیر


و اعوذ بالله من کل شر


و استغفر الله من کل ذنب و اتوب الیه ≈


◥ مــریــم صــفــری ◣

✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖


┘◄ دلــ نـوشـتـه م کپی نشود لطفا + ممنون !

┘◄ هر گونـه کپی حتی در حد [ واو ] شرعا اشکال دارد
┘◄ مےشود براے دلم || امن یجیب || بخوانے ؟


┘◄ التماس دعاے فرج + شهادتبرچسب ها :
دعای توبه ,  منبر ,  خدایا ببخش ,  گفتی که مستجاب کنم گر دعا کنی ,  مریم آسمانی ,  مریم صفری ,  استغفروالله , 

موضوع :
✓ نـسـیـم خــدایــی ,