*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸


شبهاے اول رمضان دلم خیلے گرفتہ بود


شاید بخاطر آماده نبودن براے مهمانے


نمیدانم !


امامزاده یک مسابقہ برگزار کرده بـود


با عنوان مـیـم مـثل ...


⋘ بہ قشنگترین کلمہ جایزه مےدادند ⋙


هـر نفر کلمہ اے گفت


ᴥ میم مثل مـریـم


ᴥ میم مثل مشهد


ᴥ میم مثل ماه رمضان


سیدے گفت :


░ مـیـم مثل مـادرم حضرت زهرا سلام الله علیها ░ܓ✿▂▃ تازه فهمیدم چقدر رمضان بوے فاطمیہ مےدهد ▃▂


◥ مــریــم صــفــری ◣

*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸┘◄ دلــ نـوشـتـه م کپی نشود لطفا + ممنون !

┘◄ هر گونـه کپی حتی در حد [ واو ] شرعا اشکال دارد
┘◄ مےشود براے دلم || امن یجیب || بخوانے ؟


┘◄ التماس دعاے فرج + شهادتبرچسب ها :
ماه رمضان ,  فاطمیه ,  محرم ,  میم مثل ,  مریم آسمانی ,  مریم صفری ,  بانوی بهشتی , 

موضوع :
✓ نـسـیـم مـادرم فـاطـمـه (س) ,