˙·٠•♥˙·٠•♥˙·٠•♥˙·٠•♥˙·٠•♥˙·٠•♥˙·٠•♥˙·٠•♥˙·٠•♥˙·٠•♥˙·٠•♥˙·٠•♥ ˙·٠•♥ ˙·٠•♥ ˙·٠•♥


دقت کردے ؟


ღ همہ میگن || ماهے قرمز || حافظہ سه ثانیہ اے داره ...


بہ نظر من


ღ بعضے از ما آدمها


همین سہ ثانیہ هم حافظہ ثـابـت نداریم ...


ღ خـدایـا !


ღ شباهت عجیبے است بین من و ماهے قرمز ...


ღ هر دو هـر سہ ثـانیہ یـک بـار تـو را


فراموش مےکنیم ..


❤ از مـا خـرده مـگیـر


✓ یـا رحـیـم !

◥ مــریــم صــفــری ◣

˙·٠•♥˙·٠•♥˙·٠•♥˙·٠•♥˙·٠•♥˙·٠•♥˙·٠•♥˙·٠•♥˙·٠•♥˙·٠•♥˙·٠•♥˙·٠•♥
˙·٠•♥ ˙·٠•♥ ˙·٠•♥


┘◄ دلــ نـوشـتـه م کپی نشود لطفا + ممنون !

┘◄ هر گونـه کپی حتی در حد [ واو ] شرعا اشکال دارد
┘◄ مےشود براے دلم || امن یجیب || بخوانے ؟


┘◄ التماس دعاے فرج + شهادت


برچسب ها :
ماهی قرمز ,  حافظه سه ثانیه ای ,  فراموشی ,  یا رحیم ,  مریم آسمانی ,  مریم صفری ,  خدای خوبی , 

موضوع :
✓ نـسـیـم خــدایــی ,