•٠•●! ❤ !●•٠•


بہ خود آمدم بین روضہ ات بودم

بہ خود آمدم برایت هرولہ مےزدم


بہ خود آمدم حسین حسین مےگفتم


بہ خود آمدم برایت اشک مےریختم


☀ بہ خود آمدم تمام شدم ☀


☀ بہ خود آمدم تمام شدے ☀∞ ∞ ∞ ∞ ∞ارباب !


نکند یهو بہ خود آیم ببینم محرمت را دیگر نمےبینم ؟


مےشود دیگر یهویـے اتفاقے برایم نیفتد ؟


ஜ مرا کم کم از بازے خارج کن ஜ


همانگونہ کہ کم کم بہ بازے هایت آوردے


و


دیوانہ ام کردے
◥ مــریــم صــفــری ◣•٠•●! ❤ !●•٠•
┘◄ دلــ نـوشـتـه م کپی شود قبول ! فقط بـرای کـربـلـا رفـتـنـم دعـاگـو بـاشید┘◄ مےشود براے دلم || امن یجیب || بخوانے ؟


┘◄ التماس دعاے فرج + شهادت


برچسب ها :
ای گریه کُن حسین ,  ای سینه زن حسین ,  هروله های حسینی ها ,  بازی محرم با دلم ,  بانوی خلوت نشین روضه ,  مریم صفری ,  نکند سال آخر باشد محرمت را دیدم ارباب ؟ , 

موضوع :
✓ نـسـیـم روضـه اربـاب ,