*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸


اربـاب !


یہ جایـے هست شنیدم شفادهنده دلهاے مریضہ


میگن خوب نسخہ مےنویسن


میگن اسمش ░ کـربـلـا ░ ستܓ✿اومدم


فهمیدم چرا میگن


اینجا فقط و فقط میگن گریہ کن


روضہ مےخونن


حتے دو سہ نفرے دور هم


دق مےکنن از شوق حضور


وقتے میخوان برن


بہ قطره هاے اشک شون قسمـ ت میدن برگردن


منم همینطور بودم


پس چرا


▂▃ چرا بہ اون قسم آخرم دیر نگاه میکنے ارباب ؟ ▃▂
◥ مــریــم صــفــری ◣*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸
┘◄ دلــ نـوشـتـه م کپی شود قبول ! فقط بـرای کـربـلـا رفـتـنـم دعـاگـو بـاشید┘◄ مےشود براے دلم || امن یجیب || بخوانے ؟


┘◄ التماس دعاے فرج + شهادتبرچسب ها :
مریم صفری ,  بانوی گوشه نشین حرم ,  پیاده روی اربعین نجف تا کربلا ,  نگذار کارمان به قسم دادنت برسد ارباب ,  بین الحرمین قهرم باهات ,  شرمنده رخ ارباب ,  ح س ی ن آرام جانم , 

موضوع :
✓ نـسـیـم کـربـلـا ,