ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ بسم ربـــ الـحـسـیـن ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ


تو خیابـان راه کہ مےرویم


این مردم بہ هرکس اشاره مےکنند


و


بہ او لـقـبـے داده انـد


بہ یکے میگن روضہ خـون حسـیـن !


بہ یکے میگن گریہ کُن حسـیـن !


بہ یکے میگن سینہ زَن حسـیـن !


ولے مےدونین بہ من کہ مےرسن چے میگن ؟


✤ میگن این شـرمـنـده رخ ِ حـسـیـن شده ✤


آره آقـا !


مَکن مـرا رد


● ● ● این ده شب ده کـلـاس عـاشقے پـاس کنم


خود مےروم


مےمـیـرم ● ● ●
◥ مــریــم صــفــری ◣❉ ❉ ❉

┘◄ دلــ نـوشـتـه م کپی شود قبول ! فقط بـرای کـربـلـا رفـتـنـم دعـاگـو بـاشید┘◄ مےشود براے دلم || امن یجیب || بخوانے ؟


┘◄ التماس دعاے فرج + شهادتبرچسب ها :
گریه کن حسین ,  روضه خون حسین ,  سینه زن حسین ,  مریم صفری ,  ده کلاس عاشقی ,  شرمنده رخ ارباب ,  خسین آرام جانم , 

موضوع :
✓ نـسـیـم روضـه اربـاب ,