✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩


اے روضــ❤ـہ ے دل !


مےخـواستے بـا مـن بـازے کـنے


دل ِ مـن بـازے را بُـرد ...


نـتـیـجہ را بـبـیـن ...


اشک در بـرابـر هـیـچ بہ نـفـع مـن ...


چـون دوستـت دارم


بـارهـا حـاضـرم بـا تـو مسابـقہ دهم ...


هـمـرزم ِ مـن مےشوے ؟


مےخـواهـمـت ...


زیـاد !
◥ مــریــم صــفــری ◣✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩┘◄ دلــ نـوشـتـه م کپی نشود لطفا + ممنون ! مگـر بـا ذکـر منبع و نـویسنده┘◄ مےشود براے دلم || امن یجیب || بخوانے ؟


┘◄ التماس دعاے فرج + شهادت


برچسب ها :
اشک در برابر هیچ ,  روضه ی دل ,  روضه خوان ,  روضه می خواند برای دلم ,  مریم صفری ,  من یه نوکر دربه درم , 

موضوع :
✓ نـسـیـم روضـه اربـاب ,