*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸


مرا تا مرز شهادت بُردے و برگرداندے

میخواستے بہ من چہ بفهمانے مگر ؟

من کہ همیشہ در قنوتم مےگویم

اللهم ارزقنا شهاده

پس دیگر دل دل کردن هاے تو بہ خاطر چیست ؟

مےدانم دعاهاے پدر و مادرم سلامتے ام را تضمین کرد

ولے پس تکلیف ِ دل ِ من چہ مےشود؟ܓ✿


حال کہ بَرَم گرداندے

پس دیگر من خودم را بہ خودت مےسپارم

بگذار
░ کربلایے ░ بمانم ...

یا نہ

طورے دیگر بگویم

▂▃ بگذار براے دلت بمانم ... ▃▂◥ مــریــم صــفــری ◣


*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸


┘◄ دلــ نـوشـتـه م کپی شود قبول ! فقط بـرای کـربـلـا رفـتـنـم دعـاگـو بـاشید┘◄ مےشود براے دلم || امن یجیب || بخوانے ؟

┘◄ التماس دعاے فرج + شهادت


برچسب ها :
کاش سامراء شهید شده بودم ,  چای سامراء عجیب به دل نشست ,  سرداب غیبت غربت دارد ,  مریم صفری ,  سفر کربلا در اربعین حسینی ,  اللهم الرزقنا شهادة ,  دعاهای پدر و مادر , 

موضوع :
✓ پیـاده روی اربـعیـن ,  ✓ نـسـیـم کـربـلـا ,