˙·٠•♥•٠·˙´´˙·٠•♥•٠·˙ ۩ ♠ ۩ ˙·٠•♥•٠·˙`´˙·٠•♥•٠·˙


ارباب !

اگر مےدانستم قرار است اینقدر با دلم بازے کنے


شاید نمےخواستم دلم را بخرے


و


مرا بہ کربلا ببرے


مےدانے کہ دلم با گفتن ✦ السلام علے ساکن کربلا ✦ هم مےشکند


این روزها غم دارم از برگشتن


و مےدانم مادرت قبل از شما بہ شما


≈ سفارش ِ دل ِ شرمنده ام ≈ را کرده است ...


این بآر شما خواهش کن


کہ من برایتان در روضہ بمیرم !


من تنهایے بہ جایے نمےرسم ...


لااقل شما با دلم همراه شوید !


اگر نمےشود هم نشود


❣ تا همینجا هم ازت ممنونم ارباب ! ❣
◥ مــریــم صــفــری ◣˙·٠•♥•٠·˙´´˙·٠•♥•٠·˙ ۩ ♠ ۩ ˙·٠•♥•٠·˙`´˙·٠•♥•٠·˙


┘◄ مےشود براے دلم || امن یجیب || بخوانے ؟
برچسب ها :
تا همینجا هم ازت ممنونم ارباب ,  پیاده روی اربعین نجف تا کربلا ,  مریم صفری ,  السلام علی ساکن کربلا ,  من تنهایی به جایی نمیرسم ,  آرزویم جان دادن در بین روضه تان است ,  من ز حرم آمده ام , 

موضوع :
✓ پیـاده روی اربـعیـن ,  ✓ نـسـیـم کـربـلـا ,