❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂


نمے دانستم کہ تو عاشق تر بودے


کہ مرا خواندے


کہ رآه افتم


ولے زودتر از من تو از پشت گنبدت مرا نگاه کردے


و بہ گمانم گفتے ░ خوش آمدے اے گنهکار ░ !


من بفهمم خطاب ِ تو من ِ روسیاهم


❣ سرم را بالا آورم و اشک گوشہ چشمم را ببینے


و من از خجالت سر پایین اندازم


❣ کفشهایم را دربیاورم و نشان دهم کہ با عشق تا کربلا آمدم


❣ از سرما بلرزم ولے گرماے نگاهت را حس کنم و گرم شوم !ܓ✾مےدانم کہ میدانے


دیگر آرزویے برایم نمانده است !


چون نگفتہ میدانے


کہ نیم نگاهت هم براے دلم شفاست عباس جان !
◥ مــریــم صــفــری ◣❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂┘◄ مےشود براے دلم || امن یجیب || بخوانے ؟

برچسب ها :
خوش آمدی ای گنهکار ,  پیاده روی اربعین نجف تا کربلا ,  رسیدم کربلا الحمدالله ,  با عشق تا کربلا پابرهنه آمده ام ,  مریم صفری ,  کربلا عشق ِ خانوادگیمه ,  گویند بدان را به حرم راهی نیست , 

موضوع :
✓ نـسـیـم کـربـلـا ,  ✓ پیـاده روی اربـعیـن ,